GROEPSTRAINING KRACHT VAN VRAGEN

Het gaat niet alleen om de antwoorden, het gaat erom dat je de juiste vragen stelt. Als de oplossing binnen jouw redelijkheid had gelegen, dan had je haar al lang gevonden.

 

Kracht van Vragen is de eerste stap van twee trainingstrajecten op weg naar volledige authenticiteit. Authenticiteit betekent: jezelf mogen zijn, weten wie je bent, wat je denkt en wat je voelt. Hoe ga je om met gedachten, oordelen en (schuld-)gevoelens van jezelf en van anderen, wanneer je je leven op een andere manier invulling gaat geven?

Kracht van Vragen begeleidt je in dit proces om een meer authentiek leven te leiden. Door inzicht te krijgen in de mechanismen van acties, gedachten, gevoelens en resultaten word je in staat gesteld om zelf keuzes te maken en beslissingen te nemen. Zelf weer doelen te formuleren én te bereiken. In een richting die JIJ wilt.

 

De groep als spiegel
De andere deelnemers in de groep fungeren louter als spiegel. Je bent er voor maar één persoon en dat ben JIJ. De coach heeft interactie met één van de deelnemers. De anderen luisteren en zijn met hun eigen proces bezig. Zo krijg je veel sneller inzicht in hoe je ideeën en gevoelens jou kunnen belemmeren om stappen te zetten. De groep wordt unaniem, ook als daar eerst weerstand op zat, door deelnemers als grootste winst ervaren.

 

Wat leer je tijdens de training?
Kracht van Vragen is o.a. geschikt als je de volgende ambities hebt:

 • grenzen aangeven
 • voor jezelf opkomen
 • keuzes maken
 • beter met werkdruk omgaan
 • meer zelfvertrouwen ervaren
 • meer initiatief nemen
 • jezelf waarderen
 • jezelf op eerste plaats zetten
 • meer daadkracht hebben
 • positief denken
 • zelfontplooiing en groei ervaren
 • doelgericht zijn
 • feedback geven en ontvangen
 • kritiek kunnen ontvangen
 • verantwoordelijkheid nemen
 • en aan een ander kunnen geven
 • leren delegeren en loslaten
 • effectiever communiceren

Opzet van de training
De training omvat vijf avonden waarin je getraind en gecoacht wordt én een individuele sessie met de hypnotherapeute. Buiten de training om is de coach beschikbaar voor tussentijds overleg en vragen. Hierdoor is er een vangnet waarop je altijd kunt terugvallen. Tijdens de sessie met de hypnotherapeute wordt het mogelijk gemaakt om nog dieper in te gaan op hetgeen jou belemmert.

 

Over de Coaches

Juriaan is (sport)arts en coach. Als huisarts, en als ervaringsdeskundige, weet hij veel over depressie en burn-out. In zijn rol als praktijkhouder stuurt hij teams aan (van 3 artsen, 2 praktijkondersteuners, 5 assistentes en 13 zorgverleners vanuit de complementaire sector).

Sonja Oosterom is coach en hypnotherapeut. Door het gebruik van visualisaties helpt zij cursisten meer in contact met hun gevoel te komen. Via deze weg kunnen oude patronen veranderd worden en komt de weg vrij om je doelen te realiseren.

Kosten
Op aanvraag

Data en tijden

Nieuwe data volgen nog

Locatie
Hearthouse Bussum