Hoe ontsnappen aan je keurslijf bijdraagt aan je geluk

“Volgens mij is er iets mis met mij… ”. Hij is 67 jaar. Deze man met vriendelijke ogen, zit enigszins gespannen tegenover mij. Hij wil graag meer leren voelen. Beter in zijn vel zitten. Hij heeft diverse onderzoeken gehad en de sticker “Asperger” opgeplakt gekregen, een aan autisme verwante stoornis. Eerder zijn al termen genoemd als adhd. Het voorstel was om medicatie te slikken. Hij wilde graag met mij in gesprek, in de hoop dat ik iets voor hem zou kunnen betekenen…

LAAT WAT ‘NORMAAL’ IS LOS EN LEEF JE EIGEN NORM

Hij is kunstenaar van beroep en zegt; “Ik voel niet zo veel”. Meteen komt de vraag in mij op; kunstenaar en niet zo veel voelen… hoe waar is dat? Maar goed, ik wacht rustig af en luister. “Als andere mensen emotioneel zijn, verdrietig of boos, dan raakt dat mij niet zo veel”. Een stilte volgt. Dan zeg ik het volgende tegen hem: realiseer je je dat een groot deel van de mensen die hier komt, komt met de vraag om dit juist wat meer te kunnen leren? Hij kijkt me vragend aan. Ik vervolg. De stickers die we opgeplakt krijgen, de sticker die jij opgeplakt krijgt, dat zegt mij niet zoveel. Het vertelt me vooral hoe “wij” vinden wat “normaal” zou zijn. En daarmee leggen we iedereen langs een meetlat van hoe het zou-moeten-zijn en als het daar enigszins van afwijkt dan proberen we dat te verklaren, een naam te geven en om te buigen naar de norm.

JIJ BENT KOSTBAAR OP JE EIGEN MANIER

Ik zie het anders. Ik ga uit van de kostbaarheid van ieder persoon. Het feit dat de emoties en gevoelens van anderen je niet direct zo raken en je daarmee niet onderuit halen zie ik eerder als een kwaliteit dan als iets dat “mis is met jou”. Het gaat er mijns inziens niet om dit te veranderen. Maar dat je mag leren het te omarmen en te leren zien als een gave, een unieke eigenschap. Zo had hij het nog niet gezien. ”Dus ik hoef niet persé iets te veranderen?” Heb je er last van? Zou je willen dat het anders is? “Nee, ik heb er eigenlijk geen last van…” Een voorzichtige lach verschijnt op zijn gezicht. Wat merk je als je dat zegt? Hij denkt na: “Ja, niet zoveel eigenlijk…”. Hoe voelt ‘niet zoveel’, vraag ik. “Niet zoveel voelt als… rust, ruimte, het voelt licht. Heel fijn eigenlijk…”. Zou je kunnen zeggen dat je wel degelijk voelt?

Asperger, ADHD, depressie; diagnoses die bestaan, maar die al te vaak gebruikt worden om mensen te laten voldoen aan een keurslijf dat volledig voorbij gaat aan de persoon die ze zijn. Met protocollen en medicatie gemaakt tot machines die passen in een bepaald systeem.

LAAT JE NIET MISLEIDEN

Het raakt me als ik zie hoeveel volwassenen en ook kinderen tegenwoordig in een keurslijf gedwongen worden. Perfectie als de nieuwe norm. Voldoe je daar niet aan, dan moet je beter je best doen. Doe je dat niet, dan krijg je een lager schooladvies. Onlangs had ik een gesprek met een twaalfjarig meisje. Ze had KBL advies gekregen. Ik vertel haar dat het slechts een uitspraak is volgens de meetlat van ons schoolsysteem. Laat je niet misleiden door dit soort uitspraken. Het zegt niets over jouw kwaliteiten. In mijn ogen ben je een meisje dat enorm sociaal is, creatief en gevoel heeft voor dans en paardrijden. Eigenschappen die zeer waardevol zijn, maar niet gemeten worden. Je hebt kwaliteiten en je mag gaan staan voor de kostbaarheid die je bent.

EEN DIPLOMA OF OPLEIDING IS GÉÉN AFFIRMATIE VAN JE HARTENWENS

De mate waarin je succesvol en waardevol bent is niet afhankelijk van een diploma of een opleiding. Veel mensen hebben dat ook bereikt zonder hun opleiding af te maken. Sterker nog; een aanzienlijk deel van de mensen met een diploma en die gestudeerd hebben zijn verworden tot datgene wat ze helemaal niet wilden zijn. Zij zijn met open ogen gevallen in de ‘als-dan-valkuil’. Als ik een diploma heb, dan krijg ik werk, als ik werk heb, dan heb ik inkomen, als ik inkomen heb dan ben ik succesvol, als ik succesvol ben dan ben ik vrij, gelukkig, ontspannen… Niets is minder waar. “Een diploma vol met leugens waarin staat dat je volwassen bent” (Stef Bos).

BREEK MET HET KEURSLIJF

Een traan rolt over haar wangen. Ze zwijgt als ik vraag wat haar zo raakt. Dan vervolg ik; soms worden mensen geraakt omdat ze eindelijk ontmoet worden in wie ze zijn. Dat wat ze horen, kloppend voelt voor hen. “Ik heb de laatste tijd zo vaak getwijfeld aan mezelf….”, zegt ze. Het zijn juist deze tranen, en deze pijn die jou weer terugbrengen bij wie je echt bent. Iets in jou vertelt je dat het keurslijf waarin je geduwd wordt niet kloppend is voor jou. Dus van belang om daar aandacht aan te geven en het niet weg te duwen en je pad maar klakkeloos te vervolgen; het pad waarin je moet verworden tot wat anderen vinden dat je zou moeten zijn. Je bent uniek, je bent een kostbaarheid en je hebt het recht om helemaal te doen wat kloppend is voor jou. Op jouw manier. Geloof niet gelijk wat anderen zeggen, maar gebruik het als wegwijzer. Je lijf vertelt exact welke weg jij mag gaan. Ook als dat een andere weg is dan je omgeving graag zou willen. Laat je voeden in plaats van leegtrekken. Wellicht geeft dit gedichtje dat ik heb gemaakt je kracht:

Afstemmen op al die anderen
Je zal daarin nooit voldoen
Hou op met voor hen te veranderen
Jij leeft jouw leven
Degenen die er echt toe doen
Zullen jou de ruimte geven

You may also like