Moeheid een beperking of een verrijking?

“Iets in mij is moe…” Een gevoel wat met regelmaat bij veel mensen die bij mij op het spreekUUR komen voorkomt. Moe van het continu aan staan. Het steeds maar weer voldoen aan de verplichtingen en verantwoordelijkheden. Opgelegd door de buitenwereld, door jezelf.

Read More