De waardevolle plek van niet-weten

“Iets in mij wil het heel graag weten…”
Een uitspraak die vaak voorbij komt. Een uitspraak ook waar je een grote prijs voor betaalt in je fysieke en mentale gezondheid.

Er is op zich niets mis met “willen weten”. Een zeer functioneel en logisch mechanisme en vanuit het hoofd gezien komt dat ook vanuit de allerbeste intentie. Immers: als je maar wéét waar je naartoe gaat, als je het begrijpt en snapt en wéét wat er gaat gebeuren, dan geeft dat een gevoel van rust. En misschien wel een gevoel van vertrouwen en daarmee een gevoel van veiligheid. Overigens een illusie van veiligheid, want je hebt geen idee wat er over 5 minuten gaat gebeuren… Het feit dat het hoofd daar vanuit de allerbeste intentie komt, wil echter niet zeggen dat het ook altijd het beste voor je hóeft te zijn. Een subtiel, maar waardevol verschil.

Onrust en onzekerheid

Want is het nou werkelijk zou dat dat “willen-weten” je nu altijd op een plek van rust en veiligheid brengt? Het praktische resultaat is vaak juist het tegenovergestelde. Het persé willen weten confronteert je met een groot “nog-niet-weten” en dat creëert vooral onrust en onzekerheid. In dit geval geen illusie, maar een reële onzekerheid. En iedere dag dat je jezelf vertelt dat je het vooral moet weten leidt het tot nog meer stress en spanning en blijf je maar zoeken naar de juiste antwoorden…

Niet-weten

De plek van niet-weten is daarmee geen comfortabele plek, maar wel een hele kansrijke. Waarom? Alles wat wij weten, de optelsom van onze kennis en ervaringen. Dus alles wat je geleerd hebt van je ouders, je opvoeders, je familieleden, je juffen en meesters, vrienden en vriendinnen PLUS al jouw ervaringen; die optelsom van kennis en ervaringen, uit welk ‘domein’ komt dat? Uit het verleden, het heden of de toekomst? Dat komt uit het verleden. Het verleden; is dat oud of nieuw? Oud. Welnu: wil je op een oude plek blijven en oude dingen blijven herhalen? Of wil je naar een nieuwe plek toe, je blijven ontwikkelen en nieuwe ervaringen op blijven doen? Wanneer je voor dat laatste kiest: dat gaat alleen maar via de plek van niet-weten! Er is geen andere optie. Wanneer je al wil weten hoe het in elkaar zit, of je wil weten waar je op uitkomt, dan kom je per definitie uit op een oude plek! Het niet-weten is de enige plek waar vandaan je ooit, misschien na een dag, een week, een maand, een jaar, misschien wel vijf jaar, kunt zeggen: “Dat had ik nou nóóit kunnen bedenken, dat dát zou kunnen gebeuren!!” Je hebt jezelf dus te begeleiden op deze plek van niet-weten.

Buiten jouw redelijkheid

Dit kan zó ongemakkelijk voelen, dat we daar het liefste zo snel mogelijk weer vandaan willen. En gaan we de oplossingen zoeken die binnen ons weten, binnen onze redelijkheid liggen. Waarmee we het leven maar al te vaak willen controleren en sturen in een richting waarvan wij menen te weten hoe het zou-moeten-zijn. Daarmee zeg je eigenlijk: “Ik weet beter hoe het leven in elkaar zit, dan het leven zelf”. En iedere dag ben je vooral bezig met vechten en weerstand bieden tegen wat er is.  Maar als de oplossing binnen jouw redelijkheid had gelegen, dan had je de antwoorden echt al lang gevonden. De oplossing ligt per definitie búiten jouw redelijkheid!

Blijven

Je hoofd zal altijd van nature liever kiezen voor een bekende route, ook al leidt dat naar een bestemming die niet goed voor je is, dan dat het daar kiest voor de leegte van onzekerheid. Zelfs wanneer dat misschien uitzicht biedt op iets dat meer goed en kloppend is voor jou! En iedere keer dat je daar vandaan gaat, sluit je de poort naar een mogelijke verandering. Je hebt daar dus te blijven. Daar in dat moeras van niet-weten. En het is datzelfde hoofd dat je nodig hebt om de keuze te maken om daar ook daadwerkelijk te willen blijven. Te zien dat het daar vanuit de beste intentie een bekende afslag wil nemen, maar dat je toch beslist om voor een andere route te kiezen. Zodat het leven via jou tot expressie kan komen in plaats van dat je het krampachtig wilt blijven controleren. Bedenk eens wat dat zou kunnen gaan doen met je mentale en fysieke fitheid…

 

You may also like