De weg van verandering

Gebeurt het wel eens dat je denkt en voelt; ik wil het anders…. Ik weet nog niet precies hoe, maar wat ik wel weet is dat dit het in ieder geval niet is…”? Of misschien heb je een heel duidelijk beeld van wat je wilt en rest alleen de vraag hoe je het tot realiteit kan brengen.
Vaak sneuvelen diepe verlangens in de strijd die aangegaan wordt met hardnekkige vaste patronen. En voelen deze patronen op een bepaalde manier zo comfortabel dat we liever op die manier overleven dan dat we besluiten daadwerkelijk de confrontatie met een nieuwe ervaring aan te gaan.

De weg van verandering

Mentale én fysieke pijn is niet tégen ons. Die is er vóór ons. Door de pijn zo snel mogelijk weg te nemen, ontnemen we onszelf een unieke kans. Zij herinnert ons er aan dat we een pad zijn ingeslagen dat eigenlijk niet goed voor ons is. En dat we daadwerkelijk iets mogen, of zelfs zouden moeten, veranderen. Deze verandering is een spannende weg. Zo spannend dat het een pad is die we vaak pas in slaan als de pijn zo groot is dat er eigenlijk geen andere mogelijkheid meer is. En ook dan kiezen we vaak nog onbewust om te blijven doen wat we altijd deden. Waarom? En hoe kan je jezelf leren begeleiden om jouw eigen pad te volgen?

Netwerk van verbindingen

We maken allemaal deel uit van een netwerk van verbindingen. Verbindingen met ouders, familie, vrienden, collega’s. Verbindingen met de plek waar we wonen, de auto die we rijden, de vakanties die we doen, de maatschappelijke status die we hebben verworven… Iets in ons wil héél graag dat deze verbindingen in stand blijven. Dat deel is oeroud en zit in ons oerbrein opgeslagen. We kiezen daardoor vaak eerder uit angst om deze verbindingen te verliezen, dan dat we kiezen vanuit ons verlangen.

Wanneer jij gaat veranderen, dan verandert er namelijk ook iets in dat web van verbindingen. Je omgeving gaat daar iets van vinden. Want ook zij hebben dat deel in zich, dat het liefste wil dat het netwerk blijft zoals het is. Iedere verandering daarin is bedreigend. Zolang het niet al te bedreigend is, zal je omgeving jouw verandering toestaan, of je daar zelfs in stimuleren. Echter, naar mate de verandering en daarmee de bedreiging groter wordt zullen mensen in opstand komen. Dit zorgt ervoor dat mensen uitspraken zullen doen als: “Weet je wel zeker dat je dat gaat doen?”, “Zou je daar niet nog even over nadenken?”, “Het gaat toch al gewoon goed?”, “Natuurlijk mag je jouw eigen pad volgen, als je maar wel rekening houdt met…”. En niet alleen voor hun is dit bedreigend, maar ook voor jou. Jouw verbinding met je omgeving komt onder spanning te staan. Dit leidt tot angst en schuldgevoelens; “Wat gebeurt er als ik hier mijn baan opzeg?”, “Hoe ga ik verder als ik uit deze relatie stap?”, “Misschien kom ik wel helemaal alleen te staan” …

Twee aanvliegroutes

Sta jezelf toe om het pad van verandering heel spannend te vinden. Er zijn twee aanvliegroutes noodzakelijk om daadwerkelijk te kúnnen veranderen
1. Via het zetten van een breekijzer in jouw gedachten en overtuigingen, zodat je leert dat je invloed hebt op jouw gedachtes en gevoelens.
2. Via de weg van contact maken met de gevoelens van angst, pijn en verdriet. En jezelf daar op een constructieve manier te leren begeleiden in plaats van dat je daar uit een reflex weer van weg schiet.

Op het moment dat jij gaat veranderen dan gaat je hoofd daar, met al haar gedachtes, oordelen en ervaringen iets van vinden. Wanneer jij die gedachtes klakkeloos voor waar aan gaat nemen dan loop je de kans dat je terecht komt in een maalstroom van gedachten en gevoelens.
Je kunt weer leiderschap krijgen over jouw gedachten en gevoelens. Hiervoor is het noodzakelijk om een breekijzer te (laten) zetten in jouw brein. Zodat er tussen de lamellen van overtuigingen en oordelen weer wat licht gaat schijnen en je leert te kijken op een manier die jou gaat helpen en ondersteunen in plaats van belemmeren.

Breekijzer

Angst, pijn en verdriet kunnen ons weerhouden van het maken van stappen. Het is dus waardevol om daar op een andere manier jezelf te leren begeleiden. Dit proces kost echter tijd. En vaak keren we dat gedeelte dat in ons leeft nog steeds de rug toe. Terwijl het eigenlijk heel hard support nodig heeft. Pas op het moment dat we contact maken met de pijn, de angst en het verdriet en we daarin kunnen ervaren dat we nog steeds vaste grond onder de voeten hebben, pas dan zullen we in staat zijn om zelfstandig onze keuzes te maken die daadwerkelijk goed voor ons zijn. Dit proces is vaak zo spannend, dat we daar per definitie iemand anders nodig hebben om ons daar te begeleiden. Anders gaan we er onbewust toch weer van weg.

De weg naar daadwerkelijke verandering gaat mijns inziens dus via twee wegen. Via het zetten van een breekijzer in jouw gedachten en overtuigingen en via de weg van het contact maken met de gevoelens van angst, pijn en verdriet. Zodat je leert jezelf daar op een constructieve manier te begeleiden. En het leven uiteindelijk via jou datgene tot expressie kan brengen waar je daadwerkelijk voor bedoeld bent.

 
Vond je dit interessant en wil jij hier meer over leren? Kom dan naar de trainingsdag Breek je Brein in één dag!

  • Een waardevolle en inspirerende trainingsdag die jouw mindset op een positieve manier verandert.
  • Acht uur lang intensieve coaching. Een duidelijke en confronterende aanpak, vanuit een liefdevolle intentie, zodat jij daadwerkelijk tot jouw kern kan komen.
  • Concrete tools, inzichten en handvatten die je direct kunt toepassen in jouw leven.
  • Een dag vol verbinding in een vertrouwde setting in het theater met gelijkgestemden om je heen, ondersteund door live optredens van The Wanderer. Muziek die direct het hart raakt.

Meer informatie over Breek je Brein in één dag

You may also like