Dokter_Juriaan_blog_Verlangen

Je verlangen afgeleerd

We hebben afgeleerd om ons verlangen te volgen. Of te mogen volgen. Want stel je eens voor wat er niet allemaal zou kunnen gebeuren als je het anders gaat doen… Oef, dan raak je al je zekerheden kwijt …

Innerlijke verlangen

Hoe zou het zijn wanneer je jouw innerlijke verlangen laat spreken en daar richting aan gaat geven? Dat je vrij bent van angsten en oordelen over wat er e-ven-tu-eel-zou-kunnen-gáán-gebeuren? Vaak laten we ons vooral beïnvloeden door factoren buiten ons zelf: situaties, omstandigheden, oordelen van andere mensen. Onbewust op zoek naar goedkeuring en waardering van anderen. Dit is vooral gebaseerd op angst. Angst om iets kwijt te raken. De gebeurtenissen zelf zijn niet het probleem, maar onze gedachten en gevoelens op diezelfde gebeurtenis.

Ons ego speelt hierin een grote rol. Die wil het beste voor jou. Maar je ego is niet wie je daadwerkelijk bent. Het is je zelfbeeld, jouw maatschappelijke masker, de rol die je speelt, jouw image. Afgestemd op de wereld om je heen. Waarvan je o zo bang bent dat die in je nadeel zou kunnen veranderen. Dus dat stuk van jou vaart wel bij goedkeuring. Dat stuk wil alles onder controle houden. Behouden zoals het is. Het houdt zichzelf in stand door macht, vasthouden aan oordelen, meningen, verdedigen en overtuigen en zal jou alles wijs maken om niet te hoeven verliezen… (bedenk even hoeveel energie je dat kost).

Illusie van zekerheid

Maar hoe waar is dat? Gaat het hier niet over de toekomst? Je kan de toekomst niet voorspellen. Het is een illusie van zekerheid. Juist door afstand te nemen van je behoeften aan zekerheid ontstaat je ware vrijheid. Bijvoorbeeld door te zeggen: “Dit is mijn wens en verlangen, maar het hoeft niet persé zo te gebeuren…” Door afstand te nemen ontstaat er vrijheid om te creëren. Wie naar zekerheid streeft, zal altijd in angst blijven leven. Angst om het weer kwijt te raken.

Zoeken naar veiligheid en zekerheid is gebaseerd op ervaringen van wat bekend is. En tot welk domein hoort dat wat bekend is? Juist, tot het verleden. Het bekende is de gevangenis van onze creativiteit. Daaraan willen vasthouden leidt onherroepelijk tot stagnatie en herhaling van zetten. We hebben het leven vanuit ons verlangen langzaam afgeleerd. Hierdoor is voor velen het leven een herhaling van zetten geworden en zijn we een slachtoffer van onze eigen illusie van zekerheden. Gebaseerd op je verleden…

Vertrouwen op onzekerheid

Wanneer je bereid bent om te vertrouwen op de onzekerheid, dat je in potentie alle eigenschappen bezit om met elke situatie om te kunnen gaan, dan zal je vrijheid ervaren. Dan word je creatief en betreed je de speeltuin die je ooit als kind zo fijn vond: het speelveld van ongekende mogelijkheden. Leer weer te mogen verlangen, leer weer vertrouwd te raken met onzekerheid…. Het gaat je enorm veel mogelijkheden geven.

You may also like